Huisregels

Bij leeftijd vanaf 18 jaar wordt een polsbandje omgedaan. Zonder polsbandje mag/kan je geen alcoholische drank kopen of nuttigen. Alcoholische dranken mogen ook niet doorgegeven worden.

Dresscode: dressed to go out

Gents: Trendy, modern gekleed
Ladies: Deliciosly stylish

Een relaxte houding en dito gedrag is een basisvoorwaarde. Bij agressie in toon of houding wordt de toegang geweigerd.

Het gebruik, bezit en verhandelen van drugs is verboden. Bij constatering van drugsbezit en/of gebruik worden de drugs in beslag genomen. Bij het verhandelen van drugs wordt de verdachte direct overgeleverd aan de politie.

Voor zowel uw als onze veiligheid zijn zowel binnen de discotheek als buiten camera’s aanwezig. De beelden daarvan worden middels een recorder vastgelegd. Door het betreden van onze discotheek stemt u in met het vastleggen van deze beelden.

Wij geven bij voorbaat aan ons belang m.b.t. de openbare orde en veiligheid laten prevelleren boven uw persoonlijk belang en zullen ingeval van calamiteiten, strafbare gedragingen of anderszins de vastgelegde beelden overdrage aan politie en justitie.

Wij zijn niet aansprakelijk voor kleding die zoek raakt tengevolge van het feit dat deze niet in de garderobe in bewaring is gegeven of tengevolge van het feit dat het bonnetje is zoek geraakt.

Het is verboden zonder noodzaak nooduitgangen te openen, te blokkeren of anderszins te misbruiken.

Drank elders gekocht wordt niet toegestaan in “La Costera”

U dient alle aanwijzingen, gegeven door of vanwege de bedrijfsleiding, in het bijzonder van de beveiliging, direct op te volgen, zeker als deze gegeven worden bij calamiteiten of orde verstoringen.

Door het houden aan deze regels zal elke bezoeker een leuke tijd hebben in onze club en wensen iedereen dan ook veel plezier. Mocht u vragen, opmerkingen of suggesties hebben aarzel dan niet om naar de managers te vragen of neem contact met ons op via info@lacostera.nl

Onze website maakt ook gebruik van cookies. Het cookie beleid is terug te vinden.